Paadilaenutus

PAADILAENUTUSE EESKIRJAD

Paadi laenaja kohustub:

Keelatud on:

Eeskirjade rikkumise korral on sadama töötajal või politseil õigus lõpetada kliendile usaldatud inventari kasutusõigus. Laenutusaja eest ette tasutud raha sel puhul ei tagastata.

Paadi laenaja vastutab materiaalselt tema kasutusse usaldatud inventari eest ning kohustub vastavalt hinnakirjale tasuma lõhutud, rikutud või kaotatud inventari eest kogu tekitatud kahju ulatuses.

Inventari kompenseerimise hinnakiri:

Paadilaenutus töötab ilusa ilmaga, paadilaenutus maksab 6€ tund. Iga järgnev tund 4€